Hopp til innholdet
Parkdressen er unisex utformet og passer like godt til både jenter og gutter. Her fra Ekeberg Barnehage på Aurskog, som vant gratis parkdressabonnement i 2022. Foto: Roger Ødegård, Indre Akershus Blad.
Bærekraft

Vårt samarbeid med Parkdressen

De to siste årene har vi gitt fem barnehager på Romerike ett års gratis forbruk av parkdresser til alle barna i barnehagen. I en tid som er økonomisk tøff for mange har vi ønsket å gjøre noe ekstra for noen av våre kunder. Sammen med Parkdressen fant vi en innovativ og litt annerledes måte å gjøre det på, som i tillegg er bærekraftig.

Vi ønsker at lokalsamfunnene banken er en del av skal være gode steder å vokse opp, bo og leve. Det er viktig for oss å engasjere oss i lokalsamfunnet og bidra til lokal vekst og utvikling. Vi ønsker også å bidra til at kunder og samarbeidspartnere tar mer bærekraftige valg i hverdagen.

Vi startet i 2022 et samarbeid med Parkdressen, som vi synes er et genialt konsept. Å lære barn at det går an å bruke uten å eie og at gjenbruk og reparasjon fremfor å kjøpe nytt, bidrar til gode forbruksvaner fra starten av. Det mener vi at er viktig for en bærekraftig fremtid. En viktig del av bankens strategi er å gi tilbake til lokalsamfunnene i form av gaver og sponsorstøtte. Når vi i tillegg kan gjøre det gjennom et godt bærekraftsprosjekt gleder det oss ekstra. Parkdressen bidrar også til mange av FNs bærekraftsmål, det synes vi er fint.  

Etter en konkurranse på Facebook hvor folk kunne nominere sin barnehage, ga vi fra høsten 2022 frem til sommeren 2023 to barnehager på Romerike kostnadsfrie parkdress-abonnementer for alle barn. Vinnerne den gang ble Ekeberg Barnehage på Aurskog og Jensrud Gårdsbarnehage i Blaker. Vi gjentok suksessen i 2023 og arrangerte ny konkurranse. Den gang ble det trukket ut tre vinnere; Setskog Barnehage, Borgen FUS Barnehage og småbarnsavdelingen på Ole Brumm Barnehage i Aurskog. 

Sammen for en bærekraftig fremtid

Tekstilindustrien utgjør et større CO2-utslipp pr år enn all fly- og skipstrafikk sammenlagt. Dette problemet ønsker Parkdressen å være med på å løse gjennom å tilby en tjeneste hvor småbarnsfamilier kan leie parkdresser istedenfor å kjøpe de. Målsetningen er å skape gode forbruksvaner for den generasjonen som vokser opp slik at de kan ha et mer bærekraftig forbruk i fremtiden. For å lykkes med dette, må det være enklere og bedre å leie, fremfor å eie.

Ved å leie parkdress, får barna en størrelse som passer godt fra dag 1. Når de vokser ut av størrelsen, bytter man bare til en større størrelse. Skulle dressen bli ødelagt ved bruk får man tilsendt en ny og den gamle blir tatt inn til reparasjon. På slutten av parkdress-sesongen, samles alle dressene inn for vask, impregnering og eventuell reparasjon, og blir deretter gjort klar for en ny sesong hos en ny familie. Parkdressen har designet og utviklet en parkdress for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den er altså designet for langvarig bruk og gjenbruk, den er enkel å reparere og den skal til slutt kunne resirkuleres. Dressen er en fleksibel 2-lags løsning slik at den kan brukes gjennom alle 3 sesongene - høst, vinter og vår. En annen fordel med å designe et produkt for en sirkulær økonomi, er at man har et incentiv for at produktet skal leve så lenge som mulig. Det betyr høyere produksjonskostnader, men også høyere kvalitet. Den høye kvaliteten på produktet, nyter småbarnsfamiliene godt av, da de får en av de beste dressene på markedet, til en lav månedlig pris.

Samarbeidet mellom Aurskog Sparebank og Parkdressen er et godt eksempel på hvordan den sirkulære økonomien kan fungere i praksis. Skal vi lykkes med å nå FNs bærekraftsmål, er det viktig å samarbeide på tvers av sektorer. I dette tilfellet er det samspillet mellom Aurskog Sparebank, lokalsamfunnene med småbarnsfamiliene og barnehagene, og Parkdressen som tilbyder av tjenesten, som sammen er med på å fremme bærekraftig forbruk av tekstiler for de kommende generasjonene. Vi i Parkdressen syns det er veldig givende å være med på å skape gode holdninger og forhåpentligvis et lite skritt mot en mer bærekraftig hverdag for de som kommer etter oss.
- Henrik Hojem, gründer av Parkdressen

Om Parkdressen

Parkdressen er en abonnementstjeneste på parkdresser til småbarnsfamilier med barn i barnehage. De lanserte tjenesten høsten 2018 og skal nå i gang med sin femte sesong. Parkdressen leverer til kunder i hele landet. Parkdressen sin målsetning er å skape positive og bærekraftige holdninger hos barna som vokser opp i dag og er morgendagens forbrukere. Du kan bestille parkdress til ditt barn på deres hjemmeside.