Hopp til innholdet

Bankens største egenkapitalbeviseiere

Banken utstedte egenkapitalbevis på hovedlisten til Oslo Børs i 1998.

31.03.2024
Største eiere Antall Andel av
antall EKB
Grefsen Holding AS* 248.013 5,37 %
KLP 109.920 2,38 %
EFJ-Holding AS 95.936 2,08 %
Varia Holding AS 79.100 1,71 %
Kitty Tørnby Lauvsnes 77.662 1,68 %
Haaland Klima AS 76.561 1,66 %
AGH AS 72.391 1,57 %
Halvor Sveistrup 70.251 1,52 %
Haaland Eiendom Holding AS 70.002 1,51 %
VPF Eika Egenkapitalbevis 62.968 1,36 %
Aurskog Ventilasjon og Blikk AS
57.046 1,23 %
Brus AS
56.001 1,21 %
Karl's AS 55.544 1,20 %
Ulf Ryen
55.246 1,20 %
Asbjørg Kristine Langberg
53.541 1,16 %
Oddbjørn Berg
52.435
1,13 %
Jan Olberg
50.694
1,10 %
Bjørn Tore Haaland
49.782 1,08 %
Jan Arne Frogner 46.300 1,00 %
Rolf Ingar Nordmo 44.000 0,95 %
Sum 20 største eiere 1.483.819 32,10 %
Øvrige eiere 3.138.782 67,90 %
Totalt (eierbrøk) 4.622.601 100,00 %

*Styremedlem Kjell-Tore Skedsmo har bestemmende innflytelse i selskapet