Hopp til innholdet

Bankens utstedte obligasjonslån

Ticker

ISIN

Lånetype

Rentetype  

Forfallsdato 

Lånetaler   

AURG 54 PRO

NO0012447822

Senior obligasjonslån

Flytende

24.02.2025

Låneavtale 

AURG 48 PRO

NO0010892284

Senior obligasjonslån

Flytende

02.09.2025

Låneavtale 

AURG 52 PRO

NO0011086944

Senior obligasjonslån

Flytende

01.12.2025

Låneavtale      

AURG 50 PRO

NO0010920861

Senior obligasjonslån

Flytende

27.04.2026

Låneavtale 

AURG 51 PRO

NO0011018400

Ansvarlig lån

Flytende         

09.06.2026*      

Låneavtale 

AURG 53 PRO

NO0011184731

Senior obligasjonslån

Flytende

23.11.2026

Låneavtale 

AURG 55 PRO

NO0012757733

Senior obligasjonslån

Flytende

18.03.2027

Låneavtale 

AURG 62 PRO

NO0013182741

Senior obligasjonslån

Flytende

15.06.2027

Låneavtale 

AURG 56 PRO

NO0012894577

Senior obligasjonslån

Flytende

14.10.2027

Låneavtale 

AURG 57 PRO ESG         

NO0012902792          

Grønt senior obligasjonslån      

Flytende

28.04.2028

Låneavtale 

AURG 58 PRO

NO0012916149

Ansvarlig lån

Flytende

15.05.2028*   

Låneavtale 

AURG 59 PRO

NO0013004531

Senior obligasjonslån

Flytende

25.08.2028

Låneavtale

AURG 61 PRO

NO0013071936

Fondsobligasjonslån

Fast

21.11.2028*

Låneavtale 

AURG 60 PRO

NO0013073080

Senior obligasjonslån

Flytende

20.02.2029

Låneavtale 

AURG 62 PRO

NO0013188672

Ansvarlig lån

Flytende

29.06.2029*

Låneavtale 

AURG 64 PRO

NO0013197699

Fondsobligasjonslån

Flytende

10.07.2029*

Låneavtale 

AURG 65 PRO

NO0013224477

Senior obligasjonslån

Flytende

07.08.2029

Låneavtale 

AURG 66 PRO

NO0013257428

Senior obligasjonslån

Flytende

12.06.2030

Låneavtale 
*første innløsningsrett