Hopp til innholdet
Fra venstre: Tormod Løvseth, Helene Enger Skjønnhaug, Tor Einar Torre, Evy Ann Hagen, Katrin Bråthen, Elin Blom Nordengen og Andreas Halvorsrud Glende.

Bankens ledelse

Ledergruppen i banken består av 7 personer med solid bankerfaring og bred kompetanse innenfor hvert sitt fagområde.

Evy Ann Hagen

Evy Ann har vært ansatt som administrerende banksjef i Aurskog Sparebank siden november 2019. Hun er utdannet advokat med master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun har lang erfaring fra finansnæringen, senest som direktør i Finans Norge. I tillegg til ulike lederroller i DNB-konsernet, har hun også vært ansatt i Finansklagenemnda.

Andreas Halvorsrud Glende

Andreas leder bankens økonomi og administrasjonsavdeling. Han ble ansatt som finansiell controller i banken i 2010, i 2017 ble han medlem av ledergruppen som ass. banksjef/CFO og han ble banksjef/CFO fra 2022. Andreas er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og han jobbet i flere stillinger i ICA-konsernet før han ble ansatt i banken. 

Helene Enger Skjønnhaug

Helene ble ansatt i Aurskog Sparebank i 2010. Hun kjenner banken godt gjennom å ha hatt flere ulike stillinger og arbeidssteder. I 2015 ble hun markedssjef og fra 2020 ble hun kommunikasjons- og markedssjef, samt bærekraftansvarlig og medlem av ledergruppen. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon, samt flere enkeltfag, fra Handelshøyskolen BI.

Tor Einar Torre

Tor Einar har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden 1988. Han har jobbet i en rekke ulike stillinger i banken. Han har ledet avdelingen for sparing og investering siden 2007. En satsing som har vært strategisk viktig for banken. Tor Einar kjenner bankens eiere og investorer godt. 

Katrin Bråthen

Katrin har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden 2008. Hun er leder av avdeling bankdrift, hvor bankens kundesenter inngår. Hun har ledet kundesenteret siden 2015 og vært medlem av ledergruppen siden 2020. Hun er også bankens antihvitvaskansvarlig. 

Tormod Løvseth

Tormod ble ansatt som bedriftsrådgiver i banken i 2012. Han har siden 2023 ledet bedriftsmarkedet og vært medlem av bankens ledergruppe. Han er revisjonsutdannet og har tidligere jobbet i sikkerhetskonsernet Gunnebo (Rosengrens) med både salg og ledelse. 

Elin Blom Nordengen

Elin har vært ansatt i Aurskog Sparebank siden 2001. Hun har siden 2023 ledet personmarkedet i banken og vært med i bankens ledergruppe. Hun har lag erfaring som rådgiver i banken og som avdelingssjef for Sørumsand, som hun ble i 2019, en rolle hun fremdeles har. Hun er utdannet fra bankakademiet og har også fag fra BI. Hun er autorisert i personforsikring, skadeforsikring, kreditt og sparing.