Hopp til innholdet

Bankens øvrige tillitsvalgte

Bankens øvrige tillitsvalgte består av representantskapet og valgkomiteen. 

Representantskap

Erik Gangnæs (leder)
Mona Andersen (nestleder)
Pål Albert Fjeld
Ada Elisabeth Dalby Glende
Bjørn Sauge 
Gisle Skjønhaug 
Anita Holmen Dalbak 
Arild Fossen 
Halvor Sveistrup
Knut Arne Lybæk
Solveig Rønaas 
Anne Gro Nilsen Waaler 
Johan Andresen
Aina Bergerud
Ariane Flateby
Jane Karin Helbostad (ansattvalgt)
Trond Hellesjø (ansattvalgt)
Mari Jacobsen (ansattvalgt)
Geir Hans Knutsen (ansattvalgt)
Lars Flomark (ansattvalgt)

Varamedlemmer til representantskapet

Vidar G. Harethon
Christian Lysaker
Anne I. Gladheim (ansattvalgt) 

Valgkomité

Bjørn Sauge - leder (representerer innskyterne)
Knut Arne Lybæk (representerer innskyterne)
Gina Sauge (representerer egenkapitalbeviseierne)
Arild Fossen (representerer egenkapitalbeviseierne)