Hopp til innholdet

Formueskadeforsikring
  • Gjelder for sikredes rettslige erstatningsansvar etter formueskade
  • Anbefalt for alle virksomheter som driver med konsulent- og rådgivningstjeneste
  • Dekker fysisk skade på oppdragsgivers eller tredjemanns person eller ting

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Formueskadeforsikring dekker rådgivende ingeniører, arkitekter, IKT-konsulenter, revisorer og regnskapsførere, og kan dekke styreansvar. Beskytt din virksomhet effektivt.

Spørsmål og svar om formueforsikring

Med en formuesskadeforsikring er bedriften sikret hvis dere gir råd eller gjør en feil som betyr økonomiske tap for deres kunder, leverandører eller andre.
Alle bedrifter som jobber med IKT, ingeniørtjenester, arkitektur eller regnskap og revisjon bør ha formueskadeforsikring. Den passer ekstra godt for dere som kan risikere å påføre tap for andre uten at det nødvendigvis er en fysisk skade.
Ja, den gjelder kun i Norden. Hvis bedriften din har behov for dekning i andre land kan må dere ha en egen avtale om det.

Snakk med en av rådgiverne våre om formueskadeforsikring