Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kommer med en advarsel til de som ikke har måkt hustaket eller hyttetaket sitt ennå. De neste ukene kan nemlig bli kritiske for tak som har samlet opp våt og tung snø i flere nedbørsperiode i løpet av vinteren.

Våt snø er farligst
Det er ikke nødvendigvis høyden på snøen som er målestokken på når det bør måkes. Det er heller hva slags snø som ligger der. I snitt veier 1 meter snø rundt 300 kilo per kubikkmeter. Våt snø er mye tyngre.

Alderen på huset sier mye om hva takene tåler. Hus bygget før 1980 har tak som skal tåle opptil 150 kilo snøtyngde per kvadratmeter, mens kravene for hus bygget etter 1980 er mellom 250 og 350 kilo. Ved våt snø tilsvarer dette omtrent en halv meter snø for hus før 1980, og opptil 90 centimeter våt snø for hus etter 1980.

Vær obs på knirk og smell
For å være på den sikre siden, bør man måke i god tid før grensen er nådd og snøen blir for tung og våt. Merker man endringer i bygget som for eksempel at dører og vinduer begynner å gå tregt kan dette skyldes snømengden på taket. Dersom man hører knirk eller smell i konstruksjonen kan det bety fare på ferde.

Dette bør du tenke på når du skal måke taket:

  • Det aller viktigste er din egen sikkerhet.
  • Prøv å måke taket så jevnt som mulig. Skjevbelastning kan være mer kritisk enn en større og jevnt fordelt belastning.
  • Ikke fjern all snøen. Det er lett å få skade på papp-, plate- og takstein. La 10 - 20 cm med snø ligge igjen.
  • Ta en vurdering på hvor snøen havner. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  • Er det snø helt opp fra husveggen til taket, må du være forsiktig med bruk av maskiner ved fjerning av snøen. Da kan snøen på taket bli ustabil og settes i bevegelse. 
  • Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som festes gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette huskonstruksjonen i svingninger som den ikke tåler.

 

Kilde: bygg.no og dibk.no