Tips ved skade

10 skivettregler i alpinbakken

Med disse rådene blir alpinkjøringen tryggere for deg og andre i bakken.