Hopp til innholdet
Nyhet

Spørsmål om uetiske investeringer

Konflikten i Midtøsten har eskalert til en grusom krigføring mellom Israel og Hamas. Fagforbundet og Norsk Folkehjelp har initiert og gjennomført en kampanje hvor de belyser Israel-Palestina-konflikten og hvordan ulike norske banker sine fond og produkter vurderes i relasjon til Israel.

Gjennom denne kampanjen får vi i disse dager en del spørsmål fra kunder om sparing i fond hvor det er mistanke om investering i selskaper som er i strid med etiske retningslinjer. 

Det er viktig for oss å understreke at ingen av fondene til Eika Kapitalforvaltning, som vi i banken formidler til kundene våre, eier aksjer i selskapene som er uetiske i henhold til definisjonen til Fagforbundet og Norsk Folkehjelp. Eika Kapitalforvaltning har strenge retningslinjer som blir ivaretatt i arbeidet med å ekskludere og rangere selskaper fondene investerer i på vegne av kundene.

For å kunne tilby et bredt fondstilbud til kundene våre, har vi en åpen fondsplattform hvor kundene kan velge fond fra mange andre fondstilbydere, altså andre tilbydere enn Eika Kapitalforvaltning. Totalt tilgjengeliggjøres det mer enn 250 fond fra ulike fondsforvaltere på plattformen. Det er en eller flere av disse fondene som etter Fagforbundets og Norsk Folkehjelps definisjon har investeringene det stilles spørsmålstegn ved, og derfor det gis negativt utslag på banken på kampanjesiden.

Eika Kapitalforvaltning etterstreber til enhver tid å ha løpende dialog med andre fondsleverandører for å sikre at fondene fra disse ivaretar etiske retningslinjer på linje med egne fond i Eika.