Hopp til innholdet

Bærekraftsdokumenter

På denne siden finner du rapporteringsdokumenter og styrende dokumenter innenfor bærekraft. Bankens redegjørelse iht. åpenhetsloven finner du også på denne siden. 

Rapportering på FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet

Redegjørelser iht. Åpenhetsloven

Miljø- og klimarapporter Miljøfyrtårn